Circle Image

Področja dela

Neminem laedere

GOSPODARSKO PRAVO

priprava gospodarskih pogodb
gospodarski spori
zastopanje tujih pravnih oseb
finančno pravo
ustanavljanje družb in prenos sedežev v EU
Izterjevanje terjatev, stečaji in insloventni postopki

CIVILNO PRAVO

dedno pravo
vpisi v zemljiško knjigo
posestni spori
izdelava pogodb
stvarno pravo - nepremičnine
obligacijsko pravo

UPRAVNO PRAVO

Upravni postopki
Javna naročila
In house providing

USTAVNO PRAVO

postopki pred Ustavnim sodiščem
Postopki pred Sodiščem za človekove pravice